פענוח זכרונות ילדות בשיטת חזו”ן

שיטת חזו”ן – זיהוי, פענוח והבנת הסמלים המוצפנים בחלומות ובזיכרונות הילדות.
לחלומות שאנו חולמים ולזיכרונות ילדותינו יש ערך וחשיבות מיוחדים במינם. שיטת חזו”ן מהווה כלי טיפולי מדויק ויעיל להבנת נתיב / נרטיב החיים האישי של המטופל (שאיפות, רצונות, פחדים, דפוסי התנהגות מקדמים או מעכבים) דרך פירוש ופתרון חלומותיו ופענוח זיכרונות ילדותו באופן המקנה לו גישה להתבוננות מזוויות חדשות על אירועים שנחוו בחייו ואשר הפרשנויות האישיות שנתן להם, עיצבו את אישיותו. זיהוי, פענוח והבנת הסמלים המוצפנים בזיכרונות ילדותו, מאפשרים למטופל התבוננות חדשה על אירועים אלה, באופן המשנה מהותית את פרשנותו ובהתאם תשתנה אישיותו. לדוגמא: מהתנהגות נוקשה להתנהגות גמישה. מדמות נמנעת לדמות יוזמת, מתפיסת העצמי כקורבן חסר אחיזה, לתפישת העצמי כשווה ובעל ערך וכד’ ובהתאם, ישתנה חזונו, תשתנה מחשבתו לגבי יכולותיו והעתיד הרצוי לו והוא יהיה במסוגלות להציב לעצמו יעדים חדשים על מנת להיטיב את נתיב חייו.

חזון = רעיון או מחשבה לגבי העתיד הרצוי.
אותיות חזו”ן – ר”ת – חלומות, זכרונות ונתיב חיים.

 

שליחת פרטים לפענוח זכרונות ילדות - כפתור