הכללים לשליחת זכרונות הילדות:


הכללים לשליחת זכרונות הילדות לפענוח:
לכתוב 3 זכרונות ילדות (זכרונות אמיתיים. לא חלומות) אשר חוויתם עד היותכם בני 6 מכסימום.
זכרונות אשר לא סיפרתם עליהם בעבר (לא זכרון שכבר סופר והפכתם בו רבות)
כתבו את הזכרונות כפי שאתם זוכרים אותם. לא זכרונות שההורים סיפרו לכם מנקודת ראותם ולא כאלה שאלבומי התמונות / הסרטונים המשפחתיים שמרו / תעדו עבורכם.
בתיאור הזכרון, ציינו כמה שיותר פרטים: שמות המשתתפים ותפקידם, שמות מקומות. לדוגמא:
הגננת אורה, אחותי הגדולה דפנה, אחי הקטן נמרוד.. היינו בנופש באילת וכד’

תגובה
Facebook MessengerWhatsAppEmailFacebook