הגיגים, תקשורים, שירה ומה שביניהם..

,,נתינה מ(עצ)מנו לאחרים, יש בה להצמיח בנו פרי עץ החיים
ולהשביחנו מעץ השדה לעץ מניב”. ארזה מאור ניצן